«

»

Historie VCÚ 1998 – 2012

Jak to vlastně všechno začalo a jak to všechno bylo? Vše se dozvíte v článku od Ivany Franzové.

Historie Velké ceny Ústeckoorlicka v požárním útoku

Začátky této soutěže se datují do roku 1997, kdy se Miroslav Franz dohodl s tehdejším okresním sdružením  SHČMS a spustili nultý ročník Velké ceny okresu Ústí nad Orlicí v požárním útoku. Po dohodě s pořadateli  bylo zařazeno 5 soutěží, které v té době na okrese probíhaly. Soutěžilo se podle pravidel požárního sportu bez úprav. Výsledkové tabulky se bohužel nedochovaly.


1.ročník – 1998

Přihlásilo se 9 pořadatelů, soutěž podle pravidel požárního sportu s drobnými úpravami, výsledkové listiny se nedochovaly.

Vítězná družstva:           muži Letohrad                ženy Černovír ???


2.ročník -1999

9 soutěží, soutěže podle pravidel požárního sportu s úpravami pro VC

Vítězná družstva:            muži Letohrad                 ženy Černovír


3.ročník – 2000

10 soutěží, pravidla požárního sportu s úpravami

Vítězná družstva:            muži Letohrad                  ženy Černovír

Hatrick pro muže z Letohradu.


4.ročník – 2001

13 soutěží – nezapočítávala se soutěž v České Třebové

Účast celkem:                41 mužů                                            23 žen

Vítězná družstva:            muži Bystřec A                                 ženy Nekoř


5.ročník – 2002

13 soutěží

Účast celkem:                35 mužů                                            25 žen

Vítězná družstva:            muži Bystřec A                                 ženy Černovír

Poprvé byla zvolena Rada VC – měla 5 členů

Ženy Černovír získaly v tomto roce 124 bodů ze 130 možných.


6.ročník – 2003

13 soutěží

Účast celkem:                30 mužů                                           25 žen

Vítězná družstva:            muži      Bystřec A                            ženy: Černovír

Třetí vítězství v řadě pro muže Bystřec A

Pořadatelé soutěží jsou hodnoceni Radou VC a soutěž s nejhorším hodnocením ztrácí nárok na pořádání VCÚ v příštím roce.


7.ročník – 2004

13 soutěží – 3 nejhorší výsledky se nezapočítávají do celkového hodnocení

Účast celkem:                 58 mužů                            29 žen

Vítězná družstva:            muži Bošín                         ženy: Černovír

Pořadatelé jsou hodnoceni Radou VCU a závodníky, dvě nejhůře hodnocené soutěže vypadávají a tři soutěže s nejlepším hodnocením postupují automaticky do dalšího ročníku.

Zakoupeny putovní poháry pro vítěze VCU – každé družstvo, které se zúčastňovalo VCU přispělo finanční částkou  a byly zakoupeny: 2 poháry, 2 krabice a 2 desky v celkové hodnotě 8 200,- Kč.


8.ročník – 2005

13 soutěží – 2 nejhorší výsledky se odečítají

Účast celkem:                64 mužů                            26 žen

Vítězná družstva:            muži Letohrad                 ženy: Česká Rybná

Zvolena nová Rada VCU, pro příští sezonu se změnil název na Velkou cenu Ústeckoorlicka v požárním útoku.


9.ročník – 2006

13 soutěží – závod v Tatenicích zrušen

Účast celkem:                43 mužů                             21 žen

Vítězná družstva:            muži Bošín                         ženy Černovír

Soutěž v Rybníku proběhla s přetlakovým ventilem, poté si závodníci odsouhlasili, že závodí na vlastní nebezpečí a přetlakový ventil se nepoužívá. Zrušeno hodnocení pořadatelů Radou i závodníky.


10.ročník – 2007

13 soutěží – jeden nejhorší výsledek se nepočítá

Účast celkem:                42 mužů                           23 žen

Vítězná družstva:            muži Bystřec A                 ženy Česká Rybná

Pro příští sezonu byli stanoveni jednotní rozhodčí a možnost půjčování závodníků.


11.ročník – 2008

13 soutěží

Účast celkem:                 34 mužů                           17 žen

Vítězná družstva:            muži Bystřec A                 ženy Česká Rybná

Byl stanoven bonus 5 bodů za překonání rekordu.


12.ročník – 2009

12 soutěží

Účast celkem:                40 mužů                                          19 žen

Vítězná družstva:            muži Letohrad Kunčice B             ženy Letohrad Červená

Byly zavedeny jednotné přihlášky, klesá zájem pořadatelů o pořádání VCU, každý kdo se přihlásí soutěž dostane.


13.ročník – 2010

13 soutěží

Účast celkem:                32 mužů                           18 žen

Vítězná družstva:            muži Bystřec A                 ženy Letohrad

Zavedeno nové bodování jednotlivých soutěží v kategorii muži: 20, 17, 15 atd v kategorii ženy: 10,8,6.


14.ročník – 2011

13 soutěží – závod v Letohradu Orlici se pro problémy s časomírou nezapočítává

Účast celkem:                42 mužů                              18 žen

Vítězná družstva:            muži Orlice                         ženy Orlice

1. v historii VCU kategorii muži i ženy vyhrála družstva z jednoho sboru – Letohrad Orlice, muži i ženy zvítězili shodně rozdílem 20 bodů.


15.ročník – 2012

12 soutěží

Účast celkem:                34 mužů                             17 žen

Vítězná družstva:            muži Bystřec B                  ženy Letohrad Orlice

Po 12.letech společného zápolení se podařilo Bystřeci B porazit Bystřec A, vynikající sezona pro ženy Orlice, které zvítězily rozdílem 57 bodů a 4 krát za sezonu překonaly rekord VCU.


16.ročník – 2013

13 soutěží – soutěž v Horním Třešňovci se nezapočítává pro problémy s časomírou

Účast celkem: ??

Vítězná družstva: ??


Výsledkové listiny od roku 2001 najdete v sekci HISTORIE. Výsledky jednotlivých soutěží jsou pravidelně zpracovávány do tabulek, které jsou pravidelně zveřejňovány na internetu a vyvěšovány na každé soutěži VCU. V roce 2012 byly založeny oficiální stránky VCU.

Každý rok na podzim se schází zástupci družstev, která se účastní VCU , zástupci pořadatelů a Rada velitelů na schůzce kde se volí Rada VCU pro příští sezonu, dále se zde vyberou pořadatelé pro příští sezonu a upřesňují se některá pravidla pro příští rok. Bohužel v posledních letech ubývá zájmu ze strany pořadatelů o pořádání VCU, takže je zařazena každá soutěž o kterou pořadatel požádá a zaplatí kauci 1000,- Kč.

Získané finanční prostředky se po té uloží na účet OS SHČMS a na konci sezony jsou procentuálně rozdělena týmům dle celkového umístění. K těmto prostředkům se přidávají i finanční sponzorské dary. V minulých letech se podařilo získat jako významné sponzory senátorku Ludmilu Mullerovou, senátora ing. Petra Šilara, firmu Knězek s.r.o.

Každým rokem dochází k úpravě pravidel pro další sezonu. Některá pravidla se ukážou jako velký krok ke zlepšení úrovně soutěží, od některých pravidel se postupně upouští. Významným pravidlem byla možnost půjčování závodníků a povolení předčasných odjezdů, tato dvě pravidla využívají téměř všechna zúčastněná družstva.

K upřesnění pravidel dochází ještě v měsíci únoru, kdy se schází Rada VCU s rozhodčími VCU a poté jsou pravidla zveřejňována na stránkách VCU.

Všechny soutěže probíhají na sklopné nebo nástřikové terče a jsou měřena elekronickou časomírou.

V sezoně 2013 poprvé neproběhne závěrečné vyhodnocení na poslední soutěži, ale až v listopadu na závěrečném vyhodnocení, které letos pořádají děvčata z České Rybné v sokolovně v Lukavici.

Vypracovala: Ivana Franzová

O autorovi

Martin

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat